Keteninitiatieven

Technisch handelsbureau Rensa participeert in het project “De Duurzame Werkplaats” van ARXlabs. ARXlabs houdt zich bezig met Innovatie in de bouw en heeft als missie om te zoeken naar nieuwe technologieën, nieuwe concepten en nieuwe procesbenaderingen die zullen bijdragen aan betere...
Lees meer...
Omdat RFID steeds meer wordt toegepast is het zeer wenselijk dat de verschillende marktpartijen een open protocol toepassen. Met een open protocol kunnen verschillende partijen en toepassingen gebruik maken van dezelfde RFID indentifier. Rensa heeft daarom het initiatief genomen om met de lande...
Lees meer...
In de bouwsector valt nog zoveel te winnen. Een van de grootste uitdagingen ligt hierbij in het (logistieke) bouwproces zelf. Kijkend naar andere sectoren blijft de bouw op dit gebied namelijk achter in de logistieke vooruitgang. Om hier een eind aan te maken, en de bouw vooruit te helpen, hebben ee...
Lees meer...
Het digitaal ontwerpen en bouwen (BIM) heeft een enorme potentie om de faalkosten en daarmee de milieubelasting van het bouwproces te verminderen. BIM lost zijn beloftes nog niet in omdat de verschillende automatiseringssystemen nog onvoldoende met elkaar communiceren.   Rensa heeft een van d...
Lees meer...
Sinds 1 januari 2013 moet bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuwe woning of nieuw kantoor een berekening van de milieuprestatie worden overlegd. Daarvoor moeten bouwproducten in de Nationale Milieu Database opgenomen worden.   Voor installatieproducten is het complex om een l...
Lees meer...
Rensa heeft de “Deal de Stroomversnelling Koopwoningen” als co-developer ondertekend. De stroomversnelling gaat woningen renoveren naar nul-op-de-meter. Nul op de meter houdt in dat de woning net zoveel energie opwekt als verbruikt. Dit wordt gedaan door het huis te isoleren, de ketel te...
Lees meer...
Voor de Europese energiedoelstellingen voor 2020 neemt de verduurzaming van de gebouwde omgeving de komende jaren een grote vlucht. Dit gaat hand in hand met een snel groeiend aanbod aan innovaties en nieuwe producten die deze verduurzaming mogelijk maken. Met deze producten moet natuurlijk wel gewe...
Lees meer...
Wilt u weten wat er momenteel allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en duurzaam bouwen? Neem dan eens een kijkje in de Greenworks Academy! Dit is een heus experience center, waar duurzaam bouwen wordt belicht via de thema’s leren, zien en doen. Dit zorgt voor een compleet aanbod ...
Lees meer...
Door de Europese energiedoelstellingen voor 2020 neemt de verduurzaming van de gebouwde omgeving de komende jaren een grote vlucht. Dit gaat hand in hand met een snel groeiend aanbod aan innovaties en nieuwe producten die deze verduurzaming mogelijk maken. Met deze producten moet natuurlijk wel gewe...
Lees meer...
Om als bedrijf jezelf steeds te blijven verbeteren, kun je niet om innovatie heen. Ook binnen Rensa neemt dit begrip een centrale plaats in. En dat doen we niet altijd alleen. Onlangs zijn we samen met Hosokawa Micron en Wopereis uit Doetinchem een bijzondere samenwerking aangegaan in de vorm van ee...
Lees meer...

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.