Rensa en duurzame bedrijfsvoering

Investeren in de toekomst. Het vergt lef om keuzes te maken bij het investeren van tijd, geld en mensen wanneer het om duurzaamheid gaat. Zowel een duurzaam eigen bedrijf als de toekomst van de aarde. Ook Rensa is op diverse fronten al jaren bezig om te investeren in een duurzame toekomst. Verantwoord ondernemen met oog voor de wereld om ons heen staat hoog in het vaandel. Daarom werkt Rensa met de drie P’s die geadopteerd zijn als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: People, Planet, Profit. Waarbij de P van Planet staat voor het duurzame aspect. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid.

Inzicht

Omdat Rensa inzicht heeft in de energiestromen en het verbruik, is het mogelijk hieraan reductie doelstellingen te koppelen. Dit betekent dat Rensa weet hoeveel CO2 er per maand uitgestoten wordt, welke bronnen er voor uitstoot zorgen en op welke locaties er uitgestoten wordt.

Rensa publiceert jaarlijks de Emissie Inventarisatie. Dit document geeft inzicht in de CO2 uitstoot van het betreffende jaar. Daarnaast wordt er jaarlijks een voortgangsrapport gemaakt.

Ambities

Om zich te committeren aan daadwerkelijke reductie van CO2 uitstoot, heeft Rensa in 2010 een kwantitatieve doelstelling vastgesteld, 20% CO2 reductie voor eind 2014 ten opzichte van het nuljaar 2009. Deze 20% is gekoppeld aan diverse reductiemaatregelen zoals deze in het Energie auditverslagstaan beschreven. Eind 2014 is er 22% CO2 gereduceerd door Technisch Handelsbureau Rensa BV. Binnen de logistiek is er zelfs 27% CO2 gereduceerd. Deze reductie heeft Rensa een Star opgeleverd binnen het Lean and Green programma.

November 2016 heeft Rensa ook de tweede Lean and Green Star behaald. De Tweede Lean & Green Star is aan Rensa toegekend wegens vormbehoud in 2015 en het realiseren van nieuwe duurzaamheidambities die meetbaar bijdragen aan de netwerk- en transport performance.

Transparantie

Rensa is bereid verworven informatie door onderzoek en ervaring betreffende CO2 reductie te delen. Zowel de medewerkers als de ketenpartners van Rensa worden op de hoogte gehouden van interne en externe ontwikkelingen op duurzaam gebied.

Marktvraag

Natuurlijk treft Rensa maatregelen om CO2 uitstoot te reduceren zodat de organisatie minder belastend is voor het klimaat, maar daarnaast is er ook de vraag vanuit de markt naar het CO2 bewust certificaat. Het is een nieuwe norm in de branche die er voor zorgt dat alle deelnemers in de keten van een aanbesteding bewust werken aan CO2 reductie. Rensa heeft zich sinds januari 2013 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2 prestatieladder.

Omdat het resultaat telt.