Lean and Green

Rensa op weg naar 3e Lean & Green Star

Rensa spant zich actief in om het logistieke- en mobiliteitsproces duurzamer te maken. Wij behoren, met een certificaat voor een goedgekeurd Plan van Aanpak voor de derde ster, tot de koplopers van het Lean & Green Programma van Connekt. Om deze 3e Lean & Green Star te behalen dienen we binnen twee jaar onze CO2 uitstoot met (nogmaals) 5% te reduceren. Een flinke uitdaging, maar we gaan ervoor!

 

Top 10

Tot op heden hebben zes bedrijven de derde ster van het Lean & Green Programma behaald. Zij worden op de voet gevolgd door drie bedrijven (waaronder Rensa) die hun plan van aanpak voor realisatie van de 3e Star doelstellingen hebben voltooid. We behoren dus tot de top 10 in Nederland en daar zijn we trots op!

 

Reductietargets sterrenprogramma van Lean & Green Europe

1e Lean & Green Star: 20% CO2-reductie binnen 5 jaar (behaald door Rensa in 2014)

2e Lean & Green Star: 10% CO2-reductie binnen 3 jaar (behaald door Rensa in 2016)

3e Lean & Green Star: 5% CO2-reductie binnen 2 jaar (we gaan ervoor!)

4e Lean & Green Star: aantoonbaar op koers naar klimaatdoel – jaarlijks opnieuw gemeten

5e Lean & Green Star: zero emissie.

 

Achtergrond 
Rensa vindt het belangrijk om vanuit maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. We streven naar een voorbeeldfunctie in de branche en zijn sinds november 2010 deelnemer van het programma Duurzame logistiek van Connekt. De opzet van het programma past bij de duurzaamheidfilosofie van Rensa. 

Lean & Green programma 
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheid niveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kosten besparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.
 
Meer informatie over het Lean and Green programma is te vinden op www.duurzamelogistiek.nl

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jur Hofland, Coördinator duurzame logistiek of Astrid Laenen, Kwaliteitscoördinator per telefoon (0316) 29 29 29 of stuur een mail naar mvo@rensa.nl

Omdat het resultaat telt.