Productnieuws

Nieuws

In het kader van de CO2 reductie programma’s waar aan deelgenomen wordt door Rensa, gaat Rensa steeds meer informatie delen met branchegenoten met als doel een collectieve CO2 uitstoot reductie.

De Nationale CO2 database is een handige tool om automatisch de CO2 Footprint te berekenen, op te slaan en te analyseren. De ingevoerde informatie is verborgen voor andere partijen, maar deze kan eenvoudig openbaar worden gemaakt voor bijvoorbeeld klanten van Rensa die meedoen aan de CO2 prestatieladder. Met name voor leveranciers en klanten kan de database veel tijd besparen. De CO2 database wijst participanten sterren toe voor het delen van inzichten, het verifiëren van opgegeven cijfers en het reduceren van energie verbruiken en CO2 emissies.

Waarom een CO2 reductieprogramma?

De CO2 Prestatieladder beloond een beperkte groep bedrijven als zij meer inzet tonen in de reductie van CO2 emissies. De stimulans wordt met de website van Bouwend Nederland, doorgezet aan alle (bouwgerelateerde) bedrijven. Met het reduceren van energieverbruiken en CO2 blijft onze sector schoon en competitief. Bedrijven die kennis delen en actief meedoen, krijgen dan ook meer ruimte om het bedrijf en de (duurzame) producten te etaleren op de website.

Meer informatie is te vinden op CO2reductieindebouw.nl

  • Rensa per 1 juni ingeschreven bij de Nationale CO2 Database
Acties: E-mail | Permalink |

Omdat het resultaat telt.