Bedrijfsnieuws

Nieuws

Aanleiding

Begin 2015 is Rensa in het kader van “Duurzame inzetbaarheid” gestart met het project “Menskracht, werkkracht en teamkracht”. Dit project is gericht op haar drie logistieke afdelingen; transport, fysieke distributie klein- en grootgoed. Op deze afdelingen wordt fysiek werk verricht en in dit project willen we onderzoeken wat nodig is om medewerkers duurzaam inzetbaar te laten zijn. 

Doel

Rensa wil een vitale en gezonde logistieke werkomgeving creëren, om daarbinnen met de medewerkers het gesprek te kunnen voeren over inzetbaarheid en betrokkenheid. We willen een cultuur waarbij wij met elkaar gezond, efficiënt en veilig werken én waarbij iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt om dit voor elkaar te krijgen. 

Subsidie

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid wordt in Nederland zo belangrijk gevonden, dat er 22 miljoen euro subsidie beschikbaar is gesteld voor Nederlandse bedrijven. Rensa heeft hiervoor een aanvraag ingediend en deze is goedgekeurd. Dit betekent, dat 50% van de kosten die wij maken om in onze 3 logistieke afdelingen duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten, gesubsidieerd krijgen door het Europese Subsidie Fonds.
  • Duurzame inzetbaarheid bij Rensa
Acties: E-mail | Permalink |

Omdat het resultaat telt.