Bedrijfsnieuws

Nieuws

Op 16 november 2016 heeft Rensa de tweede Lean & Green Star uitgereikt gekregen door Connekt. Jur Hofland (Coördinator duurzame logistiek) nam de nieuwe star tijdens het Factor 6 Congres in Delft namens Rensa in ontvangst. De Tweede Lean & Green Star is aan Rensa toegekend wegens vormbehoud in 2015 en het realiseren van nieuwe duurzaamheidambities die meetbaar bijdragen aan de netwerk- en transport performance. Een resultaat om trots op te zijn.

 

Deelname aan het Lean & Green programma levert meer inzicht in CO2 uitstoot op, waardoor de bewustwording binnen Rensa is vergroot. Rensa spant zich vanaf 2009 actief in om het logistieke- en mobiliteitsproces duurzamer te maken en in 2014 ontvingen we de eerste Star wegens reduceren van de CO2-uitstoot met meer dan 20% (te weten 21,88%) in vijf jaar tijd.

 

Dat Rensa duurzaam ondernemen serieus neemt, blijkt ook uit haar certificering van niveau 3 op de CO2 prestatieladder.  De duurzaamheidambities worden gecontinueerd door het onderwerp bij alle stakeholders onder de aandacht te blijven brengen en zelf te blijven zoeken naar nieuwe technieken die binnen processen efficiëntie opleveren.

Lees hier meer over deze uitreiking.

  • Rensa behaalt tweede Lean & Green Star
Acties: E-mail | Permalink |

Omdat het resultaat telt.