Bedrijfsnieuws

Nieuws

Aanleiding

Ook komend jaar zal Rensa in het kader van “Duurzame Inzetbaarheid” opnieuw een vervolg geven aan het project “Menskracht, werkkracht en teamkracht”. Dit project is gericht op haar drie logistieke afdelingen: transport, fysieke distributie klein- en grootgoed. In dit project gaan we aan de slag met hoe medewerkers leren invulling te geven aan de rol van Ergo coach. Hierbij leren de ze om belastende en onveilige situaties te herkennen en feedback te geven op het gebied van gezond werkgedrag.

Daarnaast zullen we alle medewerkers in de logistieke functies een programma aanbieden dat gericht op het investeren in jezelf. Aandacht voor de eigen ontwikkeling en vitaliteit staat hierbij centraal.

Doel

Rensa wil een veilige en gezonde logistieke werkomgeving creëren, om daarbinnen met de medewerkers het gesprek te kunnen voeren over inzetbaarheid en betrokkenheid. We willen een cultuur waarbij wij met elkaar gezond, efficiënt en veilig werken én waarbij iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt om dit voor elkaar te krijgen. 

Subsidie

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid wordt in Nederland zo belangrijk gevonden, dat er 22 miljoen euro subsidie beschikbaar is gesteld voor Nederlandse bedrijven. Rensa heeft hiervoor een aanvraag ingediend en deze is goedgekeurd. Dit betekent, dat ca. 50% van de kosten die wij maken om in onze 3 logistieke afdelingen duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten, gesubsidieerd krijgen door het Europese Subsidie Fonds. 

  • Duurzame inzetbaarheid bij Rensa
  • Duurzame inzetbaarheid bij Rensa
  • Duurzame inzetbaarheid bij Rensa
Acties: E-mail | Permalink |

Omdat het resultaat telt.