Productnieuws

Ons aardgas is hot topic. Jaartallen, Klimaatakkoord, nieuwe subsidieregelingen en stimuleringsmaatregelen doemen op in de media. Het lijkt erop dat we allemaal “ in energietransitie zijn”. In elk geval houdt de discussie “rondom van aardgas los” ons bezig.

De rol van de warmtepomp in de energietransitie is belangrijk en een logische stap naar duurzaam verwarmen. Op dit moment verschijnen er in de media allerlei berichten over geluidsniveau van de warmtepompen. Is dit de waarheid en wat zijn de feiten?

De ervaring rondom geluid

Iedere warmtepomp maakt geluid. Maar algemeen geldt dat geluid door iedereen anders wordt ervaren. Wat voor de een ervaren wordt als ‘veel’ wordt door de ander niet eens opgemerkt. Een feit is wel dat er sprake is van omgevingsgeluid. Of dit storend is? Dat is de vraag.
Neemt niet weg dat bij de ontwikkeling van de ATAG Energion M er veel aandacht is besteed aan het zoveel wegnemen van geluid. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de Energion M de stilste in zijn klasse is.

Het geluidsniveau van de ATAG Energion M serie is te vergelijken met geluid dat je hoort in een stille straat, een koelkast die aanslaat of een auto die langsrijdt. Vergelijkbaar met het geluid van een zacht spelende radio (40 dB (a)) en een normaal gesprek (60 dB(a)) in. Het geluid valt hierdoor meestal weg in de zgn. omgevingsgeluiden. Als voorbeeld: De Energion M met een buitenunit van 4kW produceert 49dB (a) op 2 meter afstand (A7/W55 / 4kW).

Geluidsbeperkende maatregelen

De buitenunits van de Energion M serie hebben een stille werking dankzij het speciaal gevormde  - geluid reducerende - ventilatorblad. Daarnaast vermindert de compressor belangrijke trillingen. Hoe? De combinatie van het ventilatorblad en de compressor draaien in zgn. ‘tegenfase’. Dit betekent dat geluidspieken en –trillingen worden afgevlakt.

Bovendien is het mogelijk de warmtepomp in een zelf te bepalen tijdsblok zo in te stellen dat de warmtepomp 3 dB(a) stiller is. Deze vermindering wordt ervaren als een halvering van het geluid. Dankzij deze maatregelen is de ATAG Energion M de stilste in zijn klasse.
  • De kracht van de stilte: is de ophef rondom geluid van warmtepomp terecht?
  • De kracht van de stilte: is de ophef rondom geluid van warmtepomp terecht?

[Lees meer...]

Geplaatst in: Productnieuws
Acties: E-mail | Permalink |

Bedrijfsnieuws

Omdat het resultaat telt.