Keteninitiatieven

Een van de grootste uitdagingen van de bouwsector ligt in het (logistieke) bouwproces zelf. Kijkend naar andere sectoren blijft de bouw op dit gebied namelijk achter in de logistieke vooruitgang. Om hier een eind aan te maken, en de bouw vooruit te helpen, hebben een aantal partijen een paar jaar ge...
Lees meer...
Om als bedrijf jezelf steeds te blijven verbeteren, kun je niet om innovatie heen. Ook binnen Rensa neemt dit begrip een centrale plaats in. Maar dat doen we niet altijd alleen. Zo werken we sinds 2013 samen met Hosokawa Micron en Wopereis uit Doetinchem onder de naam Innovatiehub Doetinchem.  ...
Lees meer...
Samen met ROVC, OTIB en Inexeon heeft Rensa een prakrijktraining ontwikkeld voor storingszoeken bij warmtepompen. Voor CV ketels zijn dergelijke trainingen ruim aanwezig. Maar met het steeds vaker toepassen van warmtepompen is er een grote behoefte aan een praktische opleiding om storingen te vin...
Lees meer...
Omdat RFID steeds meer wordt toegepast is het zeer wenselijk dat de verschillende marktpartijen een open protocol toepassen. Met een open protocol kunnen verschillende partijen en toepassingen gebruik maken van dezelfde RFID indentifier. Rensa heeft daarom het initiatief genomen om met de lande...
Lees meer...
Het digitaal ontwerpen en bouwen (BIM) heeft een enorme potentie om de faalkosten en daarmee de milieubelasting van het bouwproces te verminderen. BIM lost zijn beloftes nog niet in omdat de verschillende automatiseringssystemen nog onvoldoende met elkaar communiceren. Rensa werkt aan software om s...
Lees meer...
Voor de Europese energiedoelstellingen voor 2020 neemt de verduurzaming van de gebouwde omgeving de komende jaren een grote vlucht. Dit gaat hand in hand met een snel groeiend aanbod aan innovaties en nieuwe producten die deze verduurzaming mogelijk maken. Met deze producten moet natuurlijk wel gewe...
Lees meer...

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.