Keteninitiatieven

Een van de grootste uitdagingen van de bouwsector ligt in het (logistieke) bouwproces zelf. Kijkend naar andere sectoren blijft de bouw op dit gebied namelijk achter in de logistieke vooruitgang. Om hier een eind aan te maken, en de bouw vooruit te helpen, hebben een aantal partijen een paar jaar geleden samen het Platform Logistiek in de Bouw opgericht.

 

Het Platform Logistiek in de Bouw is opgericht door Bouwend Nederland, Programma Duurzame Logistiek/Connekt, TU- Delft, TLN, TNO: Mobiliteit en Logistiek, EVO, HIBIN en de Hogeschool Rotterdam. Zij zijn er al geruime tijd van overtuigd dat er veel winst te halen valt in de manier waarop processen vormgegeven worden in de bouw.

 

Goed op weg

 

Een conclusie uit een onderzoek van het platform is dat arbeidsproductiviteit van bouwvakkers op de bouwplaatsen door onder meer de haperende bouwlogistiek laag is. Het percentage ligt tussen de veertig en vijftig procent. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de meeste goederen vaak niet op de juiste tijd en plaats worden afgeleverd. Als een metselaar 's ochtend wil beginnen dan weet hij vaak niet of zijn spullen en materialen al klaarliggen voor zijn werkzaamheden op die dag. Die productiviteit kan omhoog met dertig minuten per dag als leveranciers en de hoofdaannemer nauwer samenwerken. De leverancier zit steeds vaker op de schoot van de hoofdaannemer.

 

Theorie omzetten in praktijk

 

De resultaten van het onderzoek van het Platform Logistiek in de Bouw, waaraan 115 bouw gerelateerde bedrijven deelnamen, vormen het uitgangspunt voor een vijfjarig onderzoekstraject vanuit het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), waarin Dinalog, NWO en TNO zich hebben verenigd. Dit onderzoek, 4C (Cross Chain Control Center) in bouwlogistiek, wordt verricht in het kader van de topsector Logistiek. Binnen het onderzoek hebben marktpartijen, overheid en kennisinstellingen veel theoretische kennis opgedaan. Die kennis moet nu worden onderbouwd met mogelijke oplossingen aan de hand van ‘best practices’.

 

 

Rensa praktijk voorbeelden

 

Rensa heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met samenwerkingsvormen die tot een meer efficiënte bouwlogistiek hebben geleid. Naast deelname aan het platform is Rensa vooral bezig met het in praktijk brengen van bouwlogistieke trajecten waarbij duurzaamheid ook een onderdeel vanuit maakt. Het gaat hier dan om de gehele bouwketen waar de besparingen te behalen zijn en niet zozeer het aandeel van Rensa. Voorbeelden van samenwerkingsvormen zijn de bouwprojecten:

 

·        Project de Leyhoeve, van RijnDal

·        Project A’dam toren, van Van Losser

·        Project Het Breed Amsterdam, van Eneco Installaties

·        Project Carmel College Raalte van WSI

·        Project Vrijmarkt Utrecht van H.ek

·        Project Ieder1 Zutphen van Breman Techniek

·        Project Hatert Nijmegen van Hendriks Oss

·        Project kanaal-eiland Utrecht van H.ek

·        Project Clusius Leiden van H.ek

·        Project 99 appartementen Arnhem van Pola

·        Project Merkelbach Amsterdam van HMB-W

·        Project Triple-P defensie terreinen van Unica

·        Project Rietmavo Almelo van Wassink

·        Project prefab Spijkernisse van H.ek Den Bosch

 

Bij deze projecten vergaderen de projectmanagers om de week om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken. Zo blijven de organisaties geïnformeerd en worden nieuwe ontwikkelingen gedeeld.

 

Meer weten? Ga naar www.logistiekindebouw.nl

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.